https://www.kanakibeautytraining.gr

https://www.kanakibeautytraining.gr
UHF News Sponsored by KANAKI BEAUTY TRAINING (Ελ. Βενιζέλου 157 , Κερατσίνι, Τηλ. επικοινωνίας : 210-4627560)

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Σχετικά με την κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) και το εγκεφαλικό επεισόδιο

Προβολές άρθρου website hits counter

Η ΚΜ είναι η συχνότερη μόνιμη αρρυθμία της καρδιάς , που επηρεάζει περίπου το 1% του συνολικού πληθυσμού, με έναν στους τέσσερις ενήλικες άνω των 40 ετών να εμφανίζει τη νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του, αυξάνοντας στο 10% σε άτομα άνω της ηλικίας των 80 ετών .

Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων στο αίμα τους, γεγονός που αυξάνει κατά πέντε φορές τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.3,6 Κάθε χρόνο έως και τρία εκατομμύρια ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή σε όλο τον κόσμο εμφανίζουν εγκεφαλικά επεισόδια.15-18

Τα εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται στην κολπική μαρμαρυγή τείνουν να είναι ιδιαίτερα βαριά, με αυξημένη πιθανότητα θανάτου (20%) και αναπηρίας (60%).7


Πολλά από τα εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται στην κολπική μαρμαρυγή θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την κατάλληλη αντιθρομβωτική αγωγή.19 Τα εγκεφαλικά επεισόδια που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή επιβαρύνουν σημαντικά τα συστήματα υγείας στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεδομένου ότι τα εγκεφαλικά που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή τείνουν να είναι βαρύτερα, αυτό οδηγεί σε άμεσα ιατρικά κόστη που είναι υψηλότερα σε σχέση με το κόστος των ΑΕΕ που δεν οφείλονται σε ΚΜ (11.799 ευρώ και 8.817 ευρώ αντίστοιχα P < 0.001).20

Σχετικά με τη RE-LY®
Η κλινική μελέτη RE-LY® (Τυχαιοποιημένη Αξιολόγηση Μακροπρόθεσμης Αντιπηκτικής Θεραπείας) ήταν μια παγκόσμια, φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη δοκιμή, στην οποία εντάχθηκαν 18.113 ασθενείς σε περισσότερα από 900 κέντρα σε 44 χώρες, σχεδιασμένη έτσι ώστε να συγκρίνει 2 δόσεις του χορηγούμενου από του στόματος άμεσου αναστολέα της θρομβίνης dabigatran etexilate (δόση 110mg και 150mg δύο φορές ημερησίως), κάθε μία χορηγούμενη με τυφλό τρόπο, με καλά ελεγχόμενη ανοιχτής επισήμανσης βαρφαρίνη (INR 2,0 – 3,0, διάμεση τιμή TTR 67%).11-13 Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στη μελέτη για διάμεσο χρόνο 2 έτηκαι κατ’ ελάχιστο για διάστημα ενός έτους.9-10

Το κύριο τελικό σημείο της μελέτης ήταν η επίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου (συμπεριλαμβανομένου του αιμορραγικού) και της συστηματικής εμβολής. Δευτερεύουσες εκβάσεις συμπεριέλαβαν το θάνατο κάθε αιτιολογίας, την επίπτωση του ΑΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του αιμορραγικού) τη συστηματική εμβολή, πνευμονική εμβολή, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και αγγειακό θάνατο (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου από αιμορραγία).
Σε σύγκριση με την καλά ελεγχόμενη βαρφαρίνη, το dabigatran έδειξε: 9-10
• Σημαντική μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου και συστηματικής εμβολής, συμπεριλαμβανομένων των αιμορραγικών εγκεφαλικών, με δοσολογία 150mg dabigatran δύο φορές ημερησίως
• Παρόμοια ποσοστά εγκεφαλικού/συστηματικής εμβολής, με δοσολογία 110mg dabigatran δύο φορές ημερησίως
• Σημαντικά λιγότερα μείζονα αιμορραγικά συμβάντα, με δοσολογία 110mg dabigatran δύο φορές ημερησίως
• Σημαντική μείωση της απειλητικής για τη ζωή και της ενδοκρανιακής αιμορραγίας, και με τα δύο δοσολογικά σχήματα dabigatran δύο φορές ημερησίως
• Παρουσιάζει σημαντική μείωση αγγειακής θνησιμότητας, με δοσολογία 150mg dabigatran. δύο φορές ημερησίως

Σχετικά με το dabigatran
Το dabigatran βρίσκεται στο προσκήνιο μίας νέας γενιάς αντιπηκτικών /άμεσων αναστολέων θρομβίνης (DTI)21 με από του στόματος χορήγηση, στοχεύοντας μία ακάλυπτη ιατρική ανάγκη για την πρόληψη και θεραπεία των οξέων και χρονίων θρομβοεμβολικών παθήσεων..

Ισχυρές αντιθρομβωτικές δράσεις επιτυγχάνονται με τη χορήγηση άμεσων αναστολέων θρομβίνης, οι οποίοι εμποδίζουν ειδικά τη δράση της θρομβίνης (τόσο της ελεύθερης όσο και της συνδεδεμένης στο θρόμβο), το κεντρικό ένζυμο στη διαδικασία σχηματισμού θρόμβων. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, οι οποίοι δρουν μέσω διάφορων παραγόντων του καταρράκτη της πήξης, το dabigatran παρέχει αποτελεσματική, προβλέψιμη και σταθερή αντιπηκτική δράση, με μικρές πιθανότητες αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα, και χωρίς αλληλεπιδράσεις με την τροφή, και επιπλέον χωρίς την ανάγκη τακτικής παρακολούθησης της πήξης του αίματος ή προσαρμογής της δόσης.

Boehringer Ingelheim
Ο όμιλος Boehringer Ingelheim αποτελεί μία από τις πρώτες 20 φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ingelheim στη Γερμανία, ενώ σε λειτουργία βρίσκονται σήμερα 145 θυγατρικές εταιρείες και απασχολούνται περισσότεροι από 42.000 υπάλληλοι. Από την ίδρυσή της το 1885, η εταιρεία που έκανε το ξεκίνημά της ως οικογενειακή επιχείρηση έχει επιδείξει τη δέσμευσή της στην έρευνα, την ανάπτυξη, την παρασκευή και την εμπορική διάθεση πρωτοποριακών προϊόντων υψηλής θεραπευτικής αξίας στους τομείς της ιατρικής και κτηνιατρικής.

Ως κεντρικό άξονα της φιλοσοφίας της η Boehringer Ingelheim δεσμεύεται δημόσια όσον αφορά στην ανάληψη έργου κοινωνικής ευθύνης. Η συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, η πρόνοια για τους υπαλλήλους της εταιρείας και τις οικογένειές τους και η προσφορά ίσων ευκαιριών για όλους τους υπαλλήλους βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας λειτουργίας της εταιρείας. Η αμοιβαία συνεργασία και ο σεβασμός, όπως επίσης η περιβαλλοντική προστασία και αειφόρος ανάπτυξη, αποτελούν βασικές αξίες σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της Boehringer Ingelheim.

Το 2010, η Boehringer Ingelheim σημείωσε καθαρές πωλήσεις 12,6 δισ. ευρώ, ενώ ποσοστό 24% αφορούσε τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.boehringer-ingelheim.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου